Materiały dydaktyczne

Prezentacje multimedialne do wykładów
Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn
Wykład nr 1
Kierunek: Mechanika i budowa maszyn
Studia: stacjonarne II stopnia, rok 2, sem. 2
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Obliczeniowa analiza układów mechanicznych
Wykład nr 1
Kierunek: Mechatronika
Studia: stacjonarne/niestacjonarne II stopnia, rok 1, sem. 1
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn
Wykład nr 1
Kierunek: Mechanika i budowa maszyn
Studia: niestacjonarne II stopnia, rok 1, sem. 2
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Modelowanie układów mechanicznych
Wykład nr 1
Kierunek: Mechatronika
Studia: stacjonarne I stopnia, rok 3, sem. 6
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania


Materiały pomocnicze do ćwiczeń i laboratorium komputerowego
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Statyka, kinematyka, dynamika – przykładowe zadania z odpowiedziami
Kierunek: Automatyka i robotyka
Studia: stacjonarne I stopnia, rok 1, sem. 2
Wydział Elektryczny

Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn
Wieloprzęsłowe belki statycznie niewyznaczalne
Kierunek: Mechanika i budowa maszyn
Studia: stacjonarne II stopnia, rok 2, sem. 2
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn
Metoda sztywnych elementów skończonych dla belek wieloprzęsłowych
Kierunek: Mechanika i budowa maszyn
Studia: stacjonarne II stopnia, rok 2, sem. 2
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania


Materiały pomocnicze – SolidWorks

Zagadnienie kontaktowe
Analiza kinematyczna – Czworobok przegubowy
Analiza kinematyczna – Mechanizm korbowy
Analiza kinematyczna – Mechanizm krzywkowy
Analiza CFD