Materiały dydaktyczne

Prezentacje multimedialne do wykładów

Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn
(studia stacjonarne II stopnia, rok 2, sem. 2, WIM)

Wykład nr 1
Wykład nr 2

Obliczeniowa analiza układów mechanicznych

Kierunek: Mechatronika
(studia stacjonarne II stopnia, rok 1, sem. 1, WIM)

Wykład nr 1

Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn
(studia niestacjonarne II stopnia, rok 1, sem. 2, WIM)

Wykład nr 1

Materiały pomocnicze do ćwiczeń i laboratorium komputerowego

Mechanika i wytrzymałość materiałów

Kierunek: Automatyka i robotyka
(studia stacjonarne I stopnia, rok 1, sem. 2, WE)

Statyka, kinematyka, dynamika – przykładowe zadania z odpowiedziami

Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn
(studia stacjonarne II stopnia, rok 2, sem. 2, WBMiZ)

Wieloprzęsłowe belki statycznie niewyznaczalne
Metoda sztywnych elementów skończonych dla belek wieloprzęsłowych

Materiały pomocnicze – SolidWorks

Zagadnienie kontaktowe
Analiza kinematyczna – Czworobok przegubowy
Analiza kinematyczna – Mechanizm korbowy
Analiza kinematyczna – Mechanizm krzywkowy
Analiza CFD

Materiały pomocnicze – AutoCAD

Szablon dokumentu