Materiały dydaktyczne

Prezentacje multimedialne do wykładów
Analytical mechanics (Mechanika analityczna)
Wykład nr 1
Kierunek: Mechanika i budowa maszyn
Studia: stacjonarne II stopnia, rok 1, sem. 1
Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn
Wykład nr 1
Kierunek: Mechanika i budowa maszyn
Studia: niestacjonarne II stopnia, rok 1, sem. 2
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
Modelowanie układów mechanicznych
Wykład nr 1
Kierunek: Mechatronika
Studia: stacjonarne I stopnia, rok 3, sem. 6
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania


Materiały pomocnicze do ćwiczeń
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Statyka, kinematyka, dynamika – przykładowe zadania z odpowiedziami
Kierunek: Automatyka i robotyka
Studia: stacjonarne I stopnia, rok 1, sem. 2
Wydział Elektryczny


Materiały pomocnicze – SolidWorks

Analiza kinematyczna – Czworobok przegubowy
Analiza kinematyczna – Mechanizm krzywkowy

Print Friendly, PDF & Email