Materiały dydaktyczne

Prezentacje multimedialne do wykładów

Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn
(studia stacjonarne II stopnia, rok 2, sem. 2, WIM)

Wykład nr 1
Wykład nr 2

Obliczeniowa analiza układów mechanicznych

Kierunek: Mechatronika
(studia stacjonarne II stopnia, rok 1, sem. 1, WIM)

Wykład nr 1

Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn
(studia niestacjonarne II stopnia, rok 1, sem. 2, WIM)

Wykład nr 1

Materiały pomocnicze – SolidWorks

Zagadnienie kontaktowe
Analiza kinematyczna – Czworobok przegubowy
Analiza kinematyczna – Mechanizm korbowy
Analiza kinematyczna – Mechanizm krzywkowy
Analiza CFD