Udział w konferencjach

9th European Nonlinear Dynamics Conference (ENOC)
Budapeszt, Węgry, 25-30 czerwca 2017

3rd International Conference on Structural Nonlinear Dynamics and Diagnosis (CSNDD)
Marrakech, Maroko, 23-25 maja 2016

XXVII Sympozjum „Drgania w Układach Fizycznych”
Poznań-Będlewo, 9-13 maja 2016

13th Conference on Dynamical Systems – Theory and Applications (DSTA)
Łódź, 7-10 grudnia 2015

6. Międzynarodowe Sympozjum Trends In Continuum Physics (TRECOP)
Poznań-Będlewo, 4-7 maja 2014

12th Conference on Dynamical Systems – Theory and Applications (DSTA)
Łódź, 2-5 grudnia 2013

30. Konferencja Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics
Primošten, Chorwacja, 25-28 września 2013

51. Sympozjon „Modelowanie w Mechanice”
Ustroń, 25-29 lutego 2012

Print Friendly, PDF & Email