Dydaktyka

Prowadzenie zajęć dydaktycznych

Obszar tematyczny: mechanika teoretyczna; mechanika obliczeniowa; systemy CAD/CAE

Formy zajęć: wykłady; ćwiczenia; laboratorium komputerowe; projekt

Wydziały:

  • Wydział Inżynierii Mechanicznej
  • Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
  • Wydział Architektury
  • Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Kierunki studiów:

  • mechanika i budowa maszyn
  • mechatronika
  • automatyka i robotyka
  • architektura
  • mechanika i budowa pojazdów
Promotorstwo prac dyplomowych

Rodzaj prac: inżynierskie i magisterskie

Obszar tematyczny: mechanika konstrukcji; aerodynamika; modelowanie i komputerowa analiza układów mechanicznych