Dydaktyka

Paweł Fritzkowski prowadzi zajęcia dydaktyczne z obszaru mechaniki i komputerowych metod obliczeniowych — zarówno na Wydziale Inżynierii Mechanicznej, jak i innych wydziałach Politechniki Poznańskiej (m.in. Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej). W formie wykładów, ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych bądź projektowych realizuje rozmaite przedmioty na następujących kierunkach studiów:

  • mechanika i budowa maszyn,
  • mechatronika,
  • automatyka i robotyka,
  • elektrotechnika,
  • matematyka,
  • edukacja techniczno-informatyczna.

Jest także promotorem prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich o tematyce związanej z jego zainteresowaniami naukowymi. Dotychczasowe prace dotyczą m.in. mechaniki konstrukcji, aerodynamiki, modelowania i komputerowej analizy układów mechanicznych.