Paweł Fritzkowski

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie mechanika, nauczyciel akademicki w Instytucie Mechaniki Stosowanej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej. Prowadzi działalność badawczo-dydaktyczną w zakresie mechaniki teoretycznej i stosowanej oraz komputerowych metod obliczeniowych.

Główne obszary zainteresowań: modelowanie i symulacje komputerowe w mechanice; metody obliczeniowe, algorytmy i programowanie; zastosowania oprogramowania CAD/CAE oraz systemów obliczeń naukowych

Słowa kluczowe: drgania i dynamika nieliniowa; modelowanie dyskretne; układy wibro-uderzeniowe; metody asymptotyczne; dynamika lin i łańcuchów; dynamika układów wieloczłonowych; auksetyki