Strona główna

Witamy na stronie internetowej Pawła Fritzkowskiego, nauczyciela akademickiego pracującego w Instytucie Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej. Strona ta zawiera informacje dotyczące jego działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej. Ponadto można tu znaleźć materiały pomocnicze do wykładów, a także artykuły popularnonaukowe.

Praca naukowo-dydaktyczna Pawła Fritzkowskiego koncentruje się wokół mechaniki i komputerowych metod obliczeniowych. Ów profil działalności wynika ze ścisłego połączenia od lat rozwijanych pasji i zainteresowań ze zdobytym wykształceniem.