Nauka

Działalność naukowa Pawła Fritzkowskiego wpisuje się w ogólne ramy badań podstawowych od wielu lat realizowanych przez Zakład Mechaniki Technicznej Instytutu Mechaniki Stosowanej. Wyróżnić tu można trzy podstawowe obszary:

  • modelowanie matematyczne układów mechanicznych,
  • komputerowa symulacja i analiza zjawisk fizycznych,
  • zastosowanie i rozwój nowoczesnych metod obliczeniowych w zagadnieniach mechaniki.

Tematyka prac podejmowanych przez Pawła Fritzkowskiego dotyczy głównie następujących zagadnień:

  • modelowanie układów wiotkich, jak liny i łańcuchy, oraz komputerowa symulacja i analiza ich ruchu,
  • nieliniowa dynamika układów wieloczłonowych,
  • modelowanie i analiza układów wykonanych z materiałów auksetycznych,
  • metody bezsiatkowe w mechanice płynów.