Nauka

Obszar działalności naukowej: badania podstawowe z zakresu mechaniki obliczeniowej

  • modelowanie matematyczne układów mechanicznych
  • komputerowa symulacja i analiza zjawisk fizycznych
  • zastosowanie i rozwój nowoczesnych metod obliczeniowych w zagadnieniach mechaniki

Szczegółowe zagadnienia podejmowane w pracach naukowych:

  • analityczne i numeryczne metody obliczeniowe w dynamice układów
    wibro-uderzeniowych
  • modelowanie układów wiotkich, jak liny i łańcuchy, oraz komputerowa symulacja i analiza ich ruchu
  • modelowanie i analiza układów wykonanych z materiałów auksetycznych,
  • nieliniowa dynamika układów wieloczłonowych