Promotorstwo prac doktorskich

Promotorstwo pomocnicze:

Tutak P., Naprężenia termiczne w chłodnicach powietrza doładowanego powstające w procesie ich walidacji (2019)