Promotorstwo prac doktorskich

Promotorstwo pomocnicze:

  • Sarbinowski F., Modelowanie, analiza i synteza urządzeń odzyskujących energię drgań wzbudzanych przepływem
  • Burlaga B., Analiza właściwości mechanicznych struktur auksetycznych przy obciążeniach dynamicznych
  • Salamon R., Identyfikacja parametrów i weryfikacja doświadczalna modelu matematycznego wybranych nieliniowych układów mechanicznych
  • Jedliński T., Opracowanie konstrukcji oraz badania innowacyjnych słupów oświetleniowych z cechami bezpieczeństwa biernego (2020)
  • Tutak P., Naprężenia termiczne w chłodnicach powietrza doładowanego powstające w procesie ich walidacji (2019)