Projekty badawcze

Udział w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN):

  • 2012/04/A/ST8/00738: „Modelowanie matematyczne, analiza numeryczno-analityczna i sterowanie układów hybrydowych mechanicznych dyskretnych i ciągłych z uwzględnieniem zjawisk kontaktowych w przestrzeni trójwymiarowej” (w ramach konkursu MAESTRO 2, 2012-2016), wykonawca (2016 r.)

Udział w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR):

  • LIDER/006/143/L-5/13/NCBR/2014: „Nowy system efektywnego chłodzenia form wtryskowych” (w ramach konkursu LIDER 5, 2015-2017), wykonawca (2015 r.)

Badania finansowane z dotacji celowej MNiSW służącej rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich:

  • 02/21/DSMK/3480: „Modelowanie i symulacje komputerowe w mechanice układów ciągłych i dyskretnych” (2016-2017), kierownik
  • 02/21/DSMK/3457: „Modelowanie i analiza wybranych problemów mechaniki z zastosowaniem współczesnych metod obliczeniowych” (2014-2015), kierownik
  • 21-429/2013 DS-MK: „Modelowanie i numeryczna analiza w mechanice układów złożonych” (2013-2014), wykonawca
  • 21-407/2012 DS-MK: „Dynamika układów mechanicznych o wielu stopniach swobody” (2012-2013), wykonawca
  • 21-387/2011 DS-MK: „Zastosowanie zmodyfikowanych i rozszerzonych metod BDF do symulacji dynamiki odcinka szyjnego kręgosłupa, przy modelowaniu tkanki kostnej jako materiału funkcjonalnie gradientowego” (2011), wykonawca