Profil

Paweł Fritzkowski

Urodzony w 1985 roku w Mogilnie.

Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie.

W latach 2004-2009 student Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej – kierunek: mechanika i budowa maszyn, specjalność: mechanika komputerowa konstrukcji. Studia ukończył z wyróżnieniem, uzyskując tytuł magister inżynier.

W latach 2009-2013 doktorant w Instytucie Mechaniki Stosowanej Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. W roku 2013 uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej mechanika, w specjalności mechanika komputerowa.

Od roku 2013 pracuje jako nauczyciel akademicki w Politechnice Poznańskiej, w Zakładzie Mechaniki Technicznej Instytutu Mechaniki Stosowanej: w latach 2013-2016 na stanowisku asystenta, od 2016 na stanowisku adiunkta.

Obszar zainteresowań zakreślony przez szeroko pojętą mechanikę stosowaną i matematykę stosowaną:

  • mechanika klasyczna
  • wytrzymałość materiałów
  • dynamika nieliniowa i chaos
  • modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe
  • metody numeryczne
  • programowanie, algorytmy i struktury danych

Hobby: historia nauki, psychologia, muzyka.