Nagrody i wyróżnienia

II nagroda w ogólnopolskim konkursie im. Profesora Jana Szmeltera
na prace z mechaniki technicznej, organizowanym przez
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Oddział w Łodzi, 2010

III nagroda Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania
Politechniki Poznańskiej za wyróżniającą się pracę dyplomową
w roku akademickim 2008/2009

Medal „Wyróżniającemu się Absolwentowi Politechniki Poznańskiej”, 2009

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2008/2009 za wyniki w nauce