Zajęcia dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akad. 2018/19:

Semestr zimowy

 • Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn (wykład i lab. komp.)
 • Mechanika analityczna (zajęcia w języku angielskim dla studentów programu Erasmus+)
 • Systemy i narzędzia obliczeniowe w inżynierii (zajęcia w języku angielskim dla studentów programu Erasmus+)

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w poprzednich latach:

 • Mechanika techniczna (ćw.)
 • Mechanika i mechatronika (proj.)
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów (ćw. w języku polskim i angielskim)
 • Mechanika płynów (lab. komp.)
 • Mechanika analityczna (wykład i ćw. w języku angielskim)
 • Mechanika analityczna (lab. komp.)
 • Metody numeryczne (lab. komp.)
 • Grafika komputerowa (ćw. i lab. komp.)
 • Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn (wykład, lab. komp. i proj.)
 • Metoda elementów skończonych (lab. komp.)
 • Modelowanie układów mechanicznych (wykład)
 • Modelowanie i symulacje komputerowe w inżynierii biomedycznej (lab. komp.)
 • Grafika inżynierska i CAD (wykład i lab. komp.)
 • Komputerowe wspomaganie projektowania (wykład i lab. komp.)
 • Mechanika analityczna (zajęcia w języku angielskim dla studentów programu Erasmus+)
 • Systemy i narzędzia obliczeniowe w inżynierii (zajęcia w języku angielskim dla studentów programu Erasmus+)
Print Friendly, PDF & Email