Zajęcia dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akad. 2023/24

Semestr letni:

 • Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn (wykład i lab. komp.)
  Wydział Inżynierii Mechanicznej
  Kierunek: Mechanika i budowa maszyn (studia stacjonarne II stopnia, sem. 1)
 • Mechanika 2 (ćw.)
  Wydział Architektury
  Kierunek: Architektura (studia stacjonarne I stopnia, sem. 2)
 • Mechanika analityczna (wykład i ćw. w języku angielskim)
  Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
  Kierunek: Mechanika i budowa pojazdów (studia stacjonarne II stopnia, sem. 1)
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów (wykład i ćw. w języku angielskim)
  Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
  Kierunek: Automatyka i robotyka (studia stacjonarne I stopnia, sem. 2)

Semestr zimowy:

 • Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn (wykład i lab. komp.)
  Wydział Inżynierii Mechanicznej
  Kierunek: Mechanika i budowa maszyn (studia stacjonarne II stopnia, sem. 2)
 • Mechanika 1 (ćw.)
  Wydział Architektury
  Kierunek: Architektura (studia stacjonarne I stopnia, sem. 1)
 • Systemy i narzędzia obliczeniowe w inżynierii (lab. komp. w języku angielskim)
  Wydział Inżynierii Mechanicznej
  Zajęcia dla studentów programu Erasmus+
Zajęcia dydaktyczne prowadzone w poprzednich latach
 • Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn (wykład, lab. komp. i proj.)
 • Metoda elementów skończonych (lab. komp.)
 • Modelowanie układów mechanicznych (wykład)
 • Obliczeniowa analiza układów mechanicznych (wykład i lab. komp.)
 • Mechanika analityczna (wykład i ćw. w języku angielskim)
 • Mechanika techniczna (ćw.)
 • Mechanika i mechatronika (proj.)
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów (ćw.)
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów (wykład i ćw. w języku angielskim)
 • Mechanika płynów (lab. komp.)
 • Modelowanie i symulacje komputerowe w inżynierii biomedycznej (lab. komp.)
 • Grafika inżynierska i CAD (wykład i lab. komp.)
 • Komputerowe wspomaganie projektowania (wykład i lab. komp.)
 • Mechanika analityczna (zajęcia w języku angielskim dla studentów programu Erasmus+)
 • Systemy i narzędzia obliczeniowe w inżynierii (zajęcia w języku angielskim dla studentów programu Erasmus+)