Prace dyplomowe

Prace dyplomowe w trakcie realizacji:

 • Szymański Marcin: Analiza wpływu wielkości naddatków technologicznych na wytrzymałość narzędzi w procesie kucia matrycowego

Zrealizowane prace dyplomowe:

 • Tuszyński Patryk (2018): Konstrukcja urządzenia do bandowania kartonów
 • Jabłoński Tomasz (2018): Konstrukcja kratownicowej ramy motocyklowej
 • Ewert Aleksandra (2016): Wpływ elementów konstrukcyjnych zbiornika ciśnieniowego na stan naprężenia
 • Kwiatkowski Łukasz (2016): Symulacja i analiza przepływu ciepła podczas procesu spawania
 • Szczepaniak Daniel (2016): Konstrukcja urządzenia do zgniatania butelek PET
 • Jambor Maciej (2016): Chłodzenie form wtryskowych w ujęciu komputerowym
 • Machowicz Paweł (2016): Analiza i poprawa aerodynamiki samochodu osobowego
 • Łabutka Michał (2016): Analiza chłodzenia form wtryskowych z zastosowaniem wkładek porowatych
 • Jakubowski Mateusz (2015): Oprogramowanie do optymalizacji topologicznej wirnika pionowej turbiny wiatrowej
 • Błaszkiewicz Bartosz (2015): Konstrukcja robota mobilnego typu „poduszkowiec”
 • Machowicz Paweł (2015): Zastosowanie metody panelowej i metody elementów skończonych do analizy aerodynamicznej profili lotniczych
 • Jambor Maciej (2015): Analiza wpływu kształtu dennicy na stan naprężenia cienkościennego zbiornika ciśnieniowego
 • Fręśko Marek (2014): Analiza wytrzymałości ramy nośnej przenośnika taśmowego z zastosowaniem metody elementów skończonych
 • Majewski Krzysztof (2014): Analiza wpływu stopnia dyskretyzacji na wyniki symulacji ruchu liny
 • Błaszkiewicz Bartosz (2014): Konstrukcja i analiza wytrzymałościowa platformy nośnej gąsienicowego robota mobilnego
Print Friendly, PDF & Email