Prace dyplomowe

Zrealizowane prace dyplomowe:

 • Modelowanie i komputerowa analiza układu zawieszenia samochodu (2024)
 • Wpływ elementów nadwozia i podwozia na aerodynamikę samochodu (2023)
 • Projektowanie i komputerowa analiza silnika Wankla (2023)
 • Projekt instalacji podciśnieniowej do frezowania cienkościennych elementów grafitowych (2022)
 • Modelowanie i symulacja przepływu powietrza przez wirnik wentylatora PC (2021)
 • Aplikacja mobilna do elektronicznego obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie (2021)
 • Adaptacyjne siatki obliczeniowe MES w analizie konstrukcji (2019)
 • Wybrane metody obliczeń w projektowaniu zbiorników cienkościennych (2019)
 • Analiza wpływu wielkości naddatków technologicznych na wytrzymałość narzędzi w procesie kucia matrycowego (2018)
 • Konstrukcja urządzenia do bandowania kartonów (2017)
 • Konstrukcja kratownicowej ramy motocyklowej (2017)
 • Wpływ elementów konstrukcyjnych zbiornika ciśnieniowego na stan naprężenia (2016)
 • Symulacja i analiza przepływu ciepła podczas procesu spawania (2016)
 • Konstrukcja urządzenia do zgniatania butelek PET (2016)
 • Chłodzenie form wtryskowych w ujęciu komputerowym (2016)
 • Analiza i poprawa aerodynamiki samochodu osobowego (2016)
 • Analiza chłodzenia form wtryskowych z zastosowaniem wkładek porowatych (2016)
 • Oprogramowanie do optymalizacji topologicznej wirnika pionowej turbiny wiatrowej (2015)
 • Konstrukcja robota mobilnego typu „poduszkowiec” (2015)
 • Zastosowanie metody panelowej i metody elementów skończonych do analizy aerodynamicznej profili lotniczych (2015)
 • Analiza wpływu kształtu dennicy na stan naprężenia cienkościennego zbiornika ciśnieniowego (2015)
 • Analiza wytrzymałości ramy nośnej przenośnika taśmowego z zastosowaniem metody elementów skończonych (2014)
 • Analiza wpływu stopnia dyskretyzacji na wyniki symulacji ruchu liny (2014)
 • Konstrukcja i analiza wytrzymałościowa platformy nośnej gąsienicowego robota mobilnego (2014)