Działalność popularyzatorska

Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klasy akademickiej III Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu:

  • rok szkolny 2017/18
  • rok szkolny 2016/17