Działalność organizacyjna

Członek Zarządu Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS), kadencja 2021-2023

Sekretarz redakcji / redaktor techniczny, czasopismo Vibrations in Physical Systems (VPS), Instytut Mechaniki Stosowanej, Politechnika Poznańska, od 2017 r.

Kierownik laboratorium komputerowego mechaniki, Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska, od 2018 r.

Administrator strony internetowej Instytutu Mechaniki Stosowanej,
Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska, 2010-2020

Członek Komitetu Organizacyjnego 29. Konferencji
„Vibrations in Physical Systems”, Poznań, 14-16 października 2020

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS), kadencja 2019-2020

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego XXVIII Sympozjum
„Drgania w Układach Fizycznych”, Poznań-Będlewo, 15-17 maja 2018