Działalność organizacyjna

Sekretarz / redaktor techniczny, czasopismo Vibrations in Physical Systems (VPS), Instytut Mechaniki Stosowanej, Politechnika Poznańska, od 2017 r.

Kierownik laboratorium komputerowego mechaniki, Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska, od 2018 r.

Administrator strony internetowej Instytutu Mechaniki Stosowanej,
Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska, 2010-2020

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego XXVIII Sympozjum
„Drgania w Układach Fizycznych”, Poznań-Będlewo, 15-17 maja 2018

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego XXVI Sympozjum
„Drgania w Układach Fizycznych”, Poznań-Będlewo, 4-8 maja 2014

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego 6. Międzynarodowego Sympozjum
Trends in Continuum Physics TRECOP’14, Poznań-Będlewo, 4-7 maja 2014

Członek Komitetu Organizacyjnego II Kongresu Mechaniki Polskiej,
Poznań, 28-31 sierpnia 2011

Członek Komitetu Organizacyjnego 5. Międzynarodowego Sympozjum
Trends in Continuum Physics TRECOP’10, Malta, 16-20 lipca 2010

Członek Komitetu Organizacyjnego XXIV Sympozjum
„Drgania w Układach Fizycznych”, Poznań-Będlewo, 11-15 maja 2010