Działalność organizacyjna

Kierownik laboratorium komputerowego mechaniki, Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska, od 2018 r.

Administrator strony internetowej Instytutu Mechaniki Stosowanej,
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska, od 2010 r.

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego XXVIII Sympozjum
„Drgania w Układach Fizycznych”, Poznań-Będlewo, 15-17 maja 2018

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego XXVI Sympozjum
„Drgania w Układach Fizycznych”, Poznań-Będlewo, 4-8 maja 2014

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego 6. Międzynarodowego Sympozjum
Trends in Continuum Physics TRECOP’14, Poznań-Będlewo, 4-7 maja 2014

Członek Komitetu Organizacyjnego II Kongresu Mechaniki Polskiej,
Poznań, 28-31 sierpnia 2011

Członek Komitetu Organizacyjnego 5. Międzynarodowego Sympozjum
Trends in Continuum Physics TRECOP’10, Malta, 16-20 lipca 2010

Członek Komitetu Organizacyjnego XXIV Sympozjum
„Drgania w Układach Fizycznych”, Poznań-Będlewo, 11-15 maja 2010