Kontakt

dr inż. Paweł Fritzkowski
e-mail: pawel.fritzkowski@gmail.com
tel. +48 798 976 511

Instytut Mechaniki Stosowanej
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Politechnika Poznańska

Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii, pok. 441
ul. Jana Pawła II 24
60-965 Poznań
tel. +48 61 665 2387
e-mail: pawel.fritzkowski@put.poznan.pl