Materiały konferencyjne

Kamiński H., Fritzkowski P., Modelling of a Rope: Two Discrete Approaches, Vibrations in Physical Systems, Vol. XXV, s. 211-216, 2012

Fritzkowski P., Walczak T., Fraska A., Zastosowanie zmodyfikowanych i rozszerzonych metod BDF do symulacji dynamiki odcinka szyjnego kręgosłupa, 51. Sympozjon „Modelowanie w mechanice”. Zeszyt streszczeń, s. 60, 2012

Fritzkowski P., Kamiński H., Drgania regularne i chaotyczne lin i łańcuchów, 51. Sympozjon „Modelowanie w mechanice”. Zeszyt streszczeń, s. 59, 2012

Kamiński H., Fritzkowski P., Metoda sztywnych elementów skończonych w dynamice lin, 51. Sympozjon „Modelowanie w mechanice”. Zeszyt streszczeń, s. 79-80, 2012

Fritzkowski P., Kamiński H., Non-linear dynamics of a discrete model of a rope, 11th Conference on Dynamical Systems – Theory and Applications DSTA 2011. Dynamical Systems: Analytical/Numerical Methods, Stability, Bifurcation and Chaos, s. 153-158, 2011

Kamiński H., Fritzkowski P., Application of the rigid finite element method to modelling of a rope, 11th Conference on Dynamical Systems – Theory and Applications DSTA 2011. Dynamical Systems: Nonlinear Dynamics and Control, s. 435-440, 2011

Fritzkowski P., Kamiński H., Wpływ dyskretyzacji na zachowanie nieliniowego modelu liny, II Kongres Mechaniki Polskiej. Książka Streszczeń, s. 32, 2011

Kamiński H., Fritzkowski P., Zastosowanie metody sztywnych elementów skończonych, II Kongres Mechaniki Polskiej. Książka Streszczeń, s. 33, 2011