Materiały konferencyjne

Kamiński H., Fritzkowski P., Application of the rigid finite element method to modelling of a rope, 11th Conference on Dynamical Systems – Theory and Applications DSTA 2011. Dynamical Systems: Nonlinear Dynamics and Control, s. 435-440, 2011

Fritzkowski P., Kamiński H., Wpływ dyskretyzacji na zachowanie nieliniowego modelu liny, II Kongres Mechaniki Polskiej. Książka Streszczeń, s. 32, 2011

Kamiński H., Fritzkowski P., Zastosowanie metody sztywnych elementów skończonych, II Kongres Mechaniki Polskiej. Książka Streszczeń, s. 33, 2011

Kołodziej J.A., Fritzkowski P., Method of Fundamental Solutions for Stationary Flow through Fibrous Filter, International Conferences on Advanced Materials. Abstract Book, s. 177-178, 2010

Fritzkowski P., Kamiński H., Impact of Discretization of Rope on Solution Quality, International Conferences on Advanced Materials. Abstract Book, s. 173-174, 2010

Fritzkowski P., Kamiński H., A Discrete Elastic-Dissipative System as a Model of a Rope, Vibrations in Physical Systems, Vol. XXIV, s. 93-98, 2010

Fritzkowski P., Kamiński H., Regular Motion of a Hanging Rope, Vibrations in Physical Systems, Vol. XXIV, s. 99-104, 2010

Fritzkowski P., Kamiński H., Discrete Model of a Rope with Bending Stiffness, 10th Conference on Dynamical Systems – Theory and Applications. Proceedings, Vol. 2, s. 905-912, 2009